ועדות בית הספר

 

עקרונות מפתח לכלל הועדות

 • חלק מהוועדות משלבות הורים וילדים וחלקן רק הורים.
 • בנוסף לוועדות אלו,  מתנהלות גם ועדות ילדים וצוות בתוך מסגרת בית הספר.
 • על כל ועדה להכין תכנית עבודה מסודרת. תיערך אסיפה נוספת בעוד כחודש מיום מינוי הוועדות בו יוצגו תוכניות העבודה השנתיות. 
 • הוועדות יגייסו עזרה מן הקהילה ככל שיעלה הצורך – מקרב הילדים, ההורים ובמידת האפשר גם הצוות. 
 • הוועדות ימלאו את תפקידיהן עד לבחירת נציגות חדשה בשנת הלימודים העוקבת.
 • במידה וחבר ועדה מסוימת מתכוון לפרוש – עליו לדאוג למחליף, במידה ומספר חברי הוועדה עומד לרדת מתחת למספר המינימום המוגדר עבורה. 

להשתבצות לועדות, כאן.

 

ועד בית הספר

הרכב: 5 הורים + מנהל בית הספר
 
תפקידי הועד 

 • הגוף המייצג את כלל הורי התלמידים. על הוועד לייצג את מגוון הקולות והדעות של ההורים. 
 • הוועד יפעל בשיתוף פעולה עם הצוות החינוכי לשם קידום העשייה החינוכית והחברתית, תוך התחשבות בצורכי התלמידים ובטובתם ומתוך כבוד לאוטונומיה המקצועית של צוות הניהול וההוראה.
 • הוועד יפעל על פי הצרכים שיעלה מנהל בית הספר או שיזום פעולות לפי הצרכים הנראים לו. 
 • הוועד ימסד שגרה קבועה ורציפה של מפגשים לצורך דיון בהצעות ורעיונות לקידום בית הספר.
 • ייצוג הורי בית הספר מול הנהלת בית הספר, הקריה החינוכית, הרשות המקומית, משרד החינוך וכיו"ב.
 • חברי הוועד יחלקו תפקידים קבועים – יו"ר, גביה, ותפקידים שונים שיעלו מעת לעת – כדוגמת הובלה של פרויקטים נקודתיים.
 • הוועד יפעל על פי העקרונות של "נציגות הורים מוסדית" מתוך חוזר מנכ"ל. 
 
אתגרי הוועד לשנת 2022 [ככל הידוע היום]

 • השלמת המעבר לקריה החינוכית – השלמת צרכי בית הספר מבחינה פיזית [תוספת כיתות לימוד, ביצוע המרחב המשותף בחלל הפנימי, השלמת עבודות בחצר]; פגישות מטעם הקריה החינוכית.
 • קידום צמיחת בית הספר מבחינה מנהלתית] מול המועצה המקומית [במקביל לוועדת צמיחה שתפקידה בתחום הפדגוגי והחינוכי].
 • מעקב ומענה להחלטות המדינה מבחינת התנהלות הקורונה – תוך שיתוף הקהילה.
 • שמירה על יציבות בית הספר אל מול אתגרים מבפנים ומבחוץ.
 
שימו לב

הבחירות לוועד ההורים מתקיימות בשני פתקים – 
 • בחירה ליו"ר הועד 
 • בחירה לחברי הועד
 
 

ועדת מתנות לצוות

הרכב: 3 הורים 
 
תפקידי הועדה

רכישה והענקה של מתנות מטעם משפחות בית הספר לצוות ההוראה והמנהלה.
 • ניהול רשימה מסודרת של מקבלי מתנות ואחריות להענקה מסודרת כחלק מטקסי בית הספר או במועד מתאים, בתיאום עם מנהל בית הספר.
 • התנהלות כספית אל מול תקציב בית הספר  או איסוף כספים במידת הצורך.
 • מועדי הענקת מתנות: ראש השנה, פסח, מסיבת סוף שנה.
 • ארגון יום פינוק והוקרה לצוות ביום המורה הארצי.
 • תזכור נציג מכל בית [כיתה א, בית צעיר, מרכזי ובוגר] לרכישת מתנה לחונכי הבית לקראת מסיבת סוף השנה. 
 

ועדת אירועי קהילה

הרכב: 4 הורים
 
תפקידי הועדה

 • הפקה של כ- 3 אירועי קהילה [הורים-ילדים-צוות] מחוץ למסגרת בית הספר.
 • האירועים ישמשו עוגן למפגשי ם חברתיים של הקהילה ויהפכו למסורת (כולל מסורות בתוך האירועים) לצורך חיזוק הקשרים הפנים-קהילתיים. 
 • 3 אירועים לדוגמה: אירוע פתיחת שנה, פיקניק קהילתי שנתי, חג שבועות.
 • עריכת תקציב שנתי לפעילות.
 

ועדת איתור מורים

הרכב: 2 הורים (לצד מנהל בית הספר ואיש צוות נוסף) 
 
תפקידי הועדה

 • סיוע באיתור מורים חדשים לבית הספר לפי הצורך שיעלה מנהל בית הספר.
 • השתתפות בתהליכי המיון למועמדים חדשים – בין היתר בראיון פרונטלי של המועמדים.
 • מתן חוות דעת לוועדה על התאמת המועמד.
 
 

ועדת גיוס תלמידים חדשים 

הרכב הועדה: 4 הורים
 
תפקידי הועדה 

 • פעילות אקטיבית שוטפת לאורך השנה (החל מינואר) לגיוס תלמידים חדשים לבית הספר [פרסום במקומות הרלוונטיים ברחבי הישוב, וכיו"ב].
 • פעילות מול מול קבוצת הדורבנים בגני היער במצפה רמון  – באופן פורמלי [בשיתוף מנהל רותם] ובאופן לא פורמלי. 
 • יזום וניהול ימי התנסות  עבור אותן קבוצות תלמידים עתידיים (ניהול לו"ז מסודר לאירועים, הפקת האירועים, מעקב וניהול) בתיאום עם מנהל רותם. 
 • שיתוף פעולה קבוע עם ועדת שיווק לפרסום בי"ס ומי ההתנסות. 
 • להוות גוף אליו מנהל בית הספר מפנה מתעניינים על מנת לקבל מידע תומך נוסף.
 

ועדת קליטת משפחות חדשות

הרכב הועדה: 3 הורים
 
תפקידי הועדה

 • גוף המלווה ותומך במשפחות חדשות בבית הספר (מתוך מצפה ומחוץ לה, בכל שכבות הגיל) החל מחודש יוני ועד סוף אוקטובר לפחות, מדי שנה.
 • הכנה של ערכת חומרים ומידע רלוונטי למשפחות חדשות (מתוך אתר האינטרנט של בית הספר, הספר "החינוך הדמוקרטי", וכיו"ב) בתיאום עם מנהל בית הספר. 
 • ייזום פגישה מסודרת כנציגי ההורים עם כל המשפחות החדשות, במהלך החופש הגדול.
 • בניית ותוכנית ליווי למשפחות כדי לוודא לאורך השנה (בעיקר בשליש הראשון) שהן משתלבות היטב בבית הספר ומבחינה קהילתית.
 

ועדת גיוס כספים

הרכב הועדה: 2 הורים [רצוי בעלי ניסיון בגיוס כספים ו/או מענה לקולות קוראים]
 
תפקידי הועדה

 • מיפוי של צרכי בית הספר לכספי תרומות.
 • ניהול מערך תרומות מסודר אל מול עמותת רותם.
 • מעקב אחר קולות קוראים ופעילות אקטיבית לאיתור הזדמנויות תרומה.
 • בניית תוכנית פעולה לגיוס תרומות.
 

ועדת צמיחת בית הספר 

הרכב: 3 הורים (אליהם יצטרפו צוות הוראה ו 3 ילדים) 
 
תפקידי הועדה

 • להתוות את המשך הצמיחה של בית הספר בהיבט הפדגוגי והחינוכי יחד עם מנהל רותם.
 • מחקר ולמידה של מודלים ושיטות בבית ספר דמוקרטיים ואחרים וגיבוש מודל מתאים עבור רותם.
 • שיתוף פעולה עם ועד בית הספר במאמצי הצמיחה השונים.
 

ועדת שיווק

הרכב: 2 הורים [דרישות סף: הבנה בדיגיטל ורשתות חברתיות, יכולת טכנית ממוצעת ומעלה, עבודה על תוכנית עיצוב (קנבה למשל), ראיה עיצובית גרפית ויכולת התנסחות בכתב להבעת רעיון
 
תפקידי הועדה
 
 • ניהול שוטף של הנכסים הדיגיטליים של בית הספר – עדכון אתר, עדכון עמוד פייסבוק (לפחות 3 פוסטים בחודש).
 • מיפוי פעילויות ואירועים לאורך השנה שנרצה לשווק (יום פתוח,  מועדי הרשמה וכו).
 • מענה שוטף למנהל בית הספר, ועד ההורים והועדות השונות ביצירת הזמנות ועדכונים על אירועים ופעילוית (טקסטים ועיצובים).
 
 
 

להשתבצות לועדות, כאן.