לומדים בכיתה - בית ספר רותם

מידע שימושי

בית ספר רותם הינו בית ספר מוכר ורשמי הפועל תחת משרד החינוך.

בבית הספר כיתות א׳ עד ח׳.

בימים אלה בית הספר ״עובר דירה״ מרחוב נחל גרופית 13 למיקומו החדש בקריה החינוכית לצד תיכון השלום ובקרבת החורשה.

תשלומים לבית הספר

על מנת לקיים למידה בקבוצות קטנות ותוכנית לימודים עשירה ישנם תשלומי הורים לבית הספר על סך 5760 ש״ח בשנה אותם ניתן לשלם ב 12 תשלומים של 480 ש״ח. הסכום עשוי להשתנות משנה לשנה.

שעות הלימודים

יום הלימודים נפתח בשעה 8:15. ניתן להגיע לבית הספר החל מ 7:45.

יום הלימודים מסתיים בשעה 13:45.

בבית הספר מתקיימת תוכנית יוח״א (יום חינוך ארוך) עד לשעה 14:45. התוכנית כוללת הזנה, עליה יש לשלם במועצה בתחילת השנה.

תוכנית ניצנים (צהרון) תיפתח בהתאם למספר הנרשמים בתחילת כל שנה.