קבוצת ילדים על הר במדבר

מה קורה ברותם – מאי 2021 

תקופה של שגרה מבורכת  

השיגרה מתחילה לתת את אותותיה הטובים ברותם. השבועות החוזרים על עצמם מאפשרים יציבות וודאות.  תהליכי הלמידה מתקדמים ומעמיקים. ההגעה וההמצאות הרצופה של הילדים זו עם זה מביאות לנינוחות בבית  הספר. הקשיים והמתחים שאיפיינו את החזרה מטלטלת הקורונה הולכים ומתפוגגים. חברויות חדשות בחצר,  יותר חיוכים, יותר משחקים.  

אנחנו רוצים להמשיך להנות ולהפיק את המירב מהחודשיים שנותרו לשנה. לכן חשוב לנו שהילדים ימשיכו להגיע  בזמן בבקרים ולהמצא בבית הספר בכל שעות הפעילות עד לסיום היום. 

מעט מהדברים שקרו ברותם בשבועיים האחרונים..

מועצות 

מועצות הגישור חזרו לפעול בבית הספר. מבשרת מרכזת את ועדת מועצה ומכווינה את הילדים המועצים –  מועצים מכל שכבות הגיל. כיצד להקשיב לאחר? כיצד לגלות אמפתיה והזדהות? כיצד להוביל מועצה בצורה  ברורה ואדיבה? זאת בכדי לקיים מועצות בהן הילד, בין אם תובע ובין אם נתבע, מרגיש שבאמת מקשיבים לו.  מועצות שמחפשות תיקון ולאו דווקא עונשים.  

עברית 

הלמידה מקבלת רצף ומשמעות, כיף לראות ילדים שעובדים בכיתה, ממשיכים את העשייה בבית ובזמן הפנוי  ומרגישים סיפוק והתקדמות, קוראים להנאתם וכותבים בחינניות. 

בקבוצת העברית בבית הבוגר אנו  לקראת סיום עבודת שורשים בה התלמידים גילו על עצמם מידע חדש ומעניין.

מוגנות ברשת – בית בוגר  

הילדים התכנסו לשני מפגשים ראשונים בנושא מוגנות ברשת. בליווי תניר, הילדים מדברים על הרשתות  החברתיות על כללי ההתנהגות, הזהירות ודרכי התגובה במקרה של פגיעה ברשת.  

שיעור חץ וקשת – בית בוגר 

השיעור עליו סיפרנו בעדכ ונים הקודמים נבחר כפיילוט בבניית מודל יישובי של 'אקו סיסטם' חינוכי. כוונת  המודל, בהובלת מרכז פיסג"ה, לייצר שיתופי פעולה אורגניים (פחות הירארכיים) בין הכוחות הפועלים והיצירתיים במצפה רמון, ב תי ספר גופים חינוכיים בלתי פורמליים, גורמי תיירות, סדנאות, ע סקים פרטיים ועוד  ועוד. זכינו בכך שאצלנו מופיעות סנוניות ראשונות של המודל. בתקווה שמספרן ייגדל בהמשך.  

שיח קבוצתי בבית המרכזי  

בשבועיים האחרונים עסק שער 'קשרים וכישורים' בנושא קבוצה וחברות.   

עד עתה עסקנו בשאלה – מיהו חבר? ובשיעור האחרון שאלנו ושוחחנו )מדוגמאות הילדים( מהם החברים  שתורמים לנו בקבוצה ומהי ההתנהגות שמסייעת לנו כקבוצה. 

רגיל רעידת אדמה בהובלת הבית המרכזי  

השבוע, כחלק משבוע מודעות ביישוב, קיימנו תרגיל לדימוי רעידת אדמה. הבית המרכזי למד על הגיאולוגיה  שמאחורי רעידות האדמה וכמה מתלמידות הבית המרכזי התנדבו לנהל את התרגיל עצמו. הסדרניות עקבו אחרי  רשימות הנוכחות והכווינו את הילדים לשטח הבטוח במקרה שהלוחות הטקטוניים, עליהם אנחנו יושבים, יזוזו.  

פרוייקט TEN 

לפני שבועיים הצטרפו אלינו ארבע מתנדבות מארה"ב, דרום אפריקה ואנגליה לסיוע בשיעורי האנגלית. הן  עובדות עם כיתה א', הבית הצעיר והבית המרכזי, מעבירות שיעור ים פרטיים, מתלוות למרים, המורה לאנגלית, לסיוע בשיעורים ומשחקות משחקי אנגלית בחצר. זה מחזור מתנדבים שני השנה, וכמו המחזור הראשון נראה  שגם הפעם המפגש בין המתנדבים לילדים מוצלח, מסקרן ומלמד עבור שני הצדדים.  

אסיפת בית הספר  

השבוע סיימנו שיח ארוך ומעמיק בנושא הרב גילאיות והבתים ברותם. בתגובה להצעת חוק שהעלו כמה  תלמידות – הצעה שביקשה לבטל את שיטת הבתים ולחזור לשיטת הכיתות – קיימנו שלוש )!( אסיפות בנושא. למי שלא עומד במתח.. אעדכן כבר בהתחלה שחוק הבתים נשאר כשהיה ואף אושר מחדש ברוב של  36 בעד  4 מתנגדים ו- 2 נמנעים.   

שיטת הבתים – בקיצור: 

בית הספר עובד בקבוצות רב גילאיות (3 שכבות גיל בכל בית). 

לכל בית מספר חונכים, מתוכם כל ילד יכול לבחור את החונכ.ת בתחילת השנה. 

לכל בית יהיה "סלון" משותף בו יוכלו לנוח ולשחק במהלך היום. 

"המקום" של כל ילד בבית משתנה עם השנים, נכנסים לבית כצעירים ומסיימים אותו כבוגרים. הבתים מאפשרים למידה רב גילאית וזו מאפשרת לנו יישום מגוון אינטילגנציות גדול יותר וגיבוש קבוצות לומדות לפי רמה, ולא לפי גיל. 

התהליך שעברנו באסיפות לימד אותי שני דברים נפלאים אודות רותם.   

הראשון, שקהילת בית הספר, הילדים והמורים, יודעת לנהל שיח ממושך ומעמיק. גם כשאין הצבעה בסוף כל  מפגש, אנשים באים בכדי להשמיע את קולם ולא פחות מכך לשמוע את חבריהם. שלוש האסיפות האחרונות היו  האסיפות הגדולות ביותר שידענו השנה.   

היו כאלו שחששו שהוצאת ההורים ממעגל ההצבעה תוביל להחלטות נמהרות ו'ילדותיות' בנושאים מהותיים  לבית הספר. עם זאת, התהליך האחרון לימד את ההפך. ועדת אסיפה הובילה דיון רציני, מאפשר, שבוחן את  הסוגיה מכל צדדיה ומביא את הילדים לבחור מתוך הסתכלות רחבה ולא הסתכלות של רגע.  

והדבר השני, שגישת הבתים הרב גילאית מוחזקת עכשיו לא רק אצלנו, כצוות, אלא בקרב רוב גדול של הילדים.  אמנם שנת הקורונה חייבה אותנו לקפסולות ולקחה את הרב גילאיות ברותם כמה צעדים אחורה. ובכל זאת,  מספיק להגיע לשיעור כדורגל, שערכה ירדן השבוע, ולראות ילדים מהבית הצעיר, המרכזי והבוגר מתאמנים  ומשחקים ביחד. מספיק בכדי להיווכח שמבחינת הילדים ההפרדות בין הקבוצות הולכות ומטשטשות.

בפינת הדמוקרטיה. כמה מילים על.. לשחרר.  

איך מלמדים אחראיות? איך מעניקים תחושת מסוגלות? איך מעודדים מעורבות? איך עוברים מהמקום המקבל  למקום היוצר והנותן?  

אחת הדרכים היא לשחרר. לשחרר מעבר למה שהאינסטינקט שלנו כמבוגרים מורה לנו. והרי ילד לעולם לא ילמד  לרכב על אופניים בלי שהמבוגר ישחרר את האחיזה ויחסיר פעימה. כשאיפשרנו את הרגע בו  הילד אומר לעצמו  "אם אני לא אעשה את זה, אין אף אחד שיעשה זאת במקומי" אז פתחנו דרך להתפתחות ולמידה. הרגע הזה יכול להופיע כשילד מטאטא מרצונו את הכיתה, פונה מיוזמתו למורה בכדי שתעזור לו לפתור תרגיל חשבון בהפסקה,  מבקש להצטרף ולעזור בתכנון המבנה לשנה הבאה, ניגש  לילד בוכה שקטן ממנו בשלוש שנים ומציע עזרה, אוסף  חתימות להצעת חוק ל"יום מים" בית סיפרי, תלמידות כיתה ז' שמתכננות, מכינות ומעבירות שיעור לכל הבית  המרכזי בנושא – תעודת זהות אישית (!) ועוד כל מיני רגעים. כולם אמת, כולם מהשבוע האחרון, לא אגדות ולא  סיפורים. קסמים שקוראים כשמאפשרים.  

מה יקרה ברותם?  

פעילויות ואירועים מרכזיים ברותם בחודשיים הקרובים. יש לא מעט אז הביאו את היומנים..  

השתלמות צוותית בנושא גישור – בשבועות הקרובים נחזור וניפגש – הצוות –  עם שרון דלמן, לה משך  השתלמות בשפה הגישורית.  

פעילות משותפת עם גן קשת 11/5 – במהלך יום החורשה ייפגשו תלמידי הבית המרכזי עם ילדי הגן  לפעילות משותפת לקראת שבועות.  

טיול מיטיבי לכת 11/5 – טיול מיטיבי לכת אחרון השנה למכתש הגדול ועין ירקעם. הטיול הוא בשיתוף  ותמיכת רשות הניקוז ים המלח והערבה ורט"ג.  

הפנינג שבועות 13/5 – במחצית השנייה של יום הלימודים. סדנאות. ריקודים. ומי שרוצה בלבן ופרחים. 

חופשת שבועות 16-18/5 – נחזור לרותם ביום רביעי. 

טיול דו יומי בית סיפרי 6-7/6 – עם האישור המחודש ללינה בחוץ בטיולים בית ספריים. פרטים בהמשך.

פעילות הכרות לעולים ל-א 9/6 –הפעילות תתקיים בבית הספר ויוזמנו אליה ילדים ממצפה רמון  ומהמדרשה.  

שבוע פרוייקטים 20-24/6 

מסיבת סיום 29/6 

יום תעודות בחוץ וסיום שנה 30/6 

שתפו

פייסבוק
טוויטר

מאמרים נוספים

שיעורי מחצית ראשונה תשפ״ב

פרוט השיעורים לבחירה במחצית הראשונה תשפ״ב שער המדבר אמנות ספורט ותנועה מדע וחברה בישול שפה וחשבון רגשי / חברתי ועדות אחר "בסטיאן הראה לאריה את

ילדים משחקים בחצר בית הספר

החינוך הדמוקרטי בבית ספר רותם

חינוך דמוקרטי על פי בית ספר רותם בבית ספר רותם מתקיים חינוך שמחזיר לדמוקרטיה את ערכיה המהותיים ומאפשר לילד, להורה, למורה ולקהילה להתפתח בסביבה של

קבוצת ילדים על הר במדבר

מה קורה ברותם – מאי 2021

מה קורה ברותם – מאי 2021  תקופה של שגרה מבורכת   השיגרה מתחילה לתת את אותותיה הטובים ברותם. השבועות החוזרים על עצמם מאפשרים יציבות וודאות.