ילדים יושבים במעגל בכיתה

פדגוגיה

החזון וערכי הליבה מיושמים בשיטה החינוכית של בית הספר:

למידה

למידה מתוך בחירה

מרבית שעות הלמידה בבית הספר הן שעות בחירה. הלומד בוחר ובונה מערכת אישית בתחילת כל מחצית. 

הבחירה היא בסיס הלמידה גם עבור המלמדים. המורים בוחרים את גופי הידע אותם ילמדו, מתוך ניסיונם ותחומי העניין שלהם. כפי שלומד מתוך בחירה ילמד ברצון, גם גם מלמד מתוך בחירה ילמד ברצון, בתשוקה ובאהבה. 

לימודי חובה

לצד מקצועות הבחירה, לימודי העברית והחשבון ברותם הם לימודי חובה. קריאה וכתיבה הן מיומנויות בסיס בכדי לאפשר את השוויון במרחב הדמוקרטי.

למידה פלורליסטית

תחומי הלמידה בבית הספר מגוונים ככל שמתאפשר. זאת בכדי לאפשר לכל תלמיד למצוא את תחומי החוזק שלו ואת תחומי העניין שלו בלמידה. מתוך תפיסת ריבוי האינטילגנציות, אין העדפה לדיסציפלינה אחת על פני השנייה. בבסיס הפדגוגיה של רותם עומדת הגישה לפיה כל מרחב הוא מרחב למידה.

למידה בחוץ ובמדבר

אחד ממרחבי הלמידה המרכזיים ברותם הוא מרחב החוץ. מידי יום שלישי יוצא הבית הצעיר ליום מלא בחורשה. בנוסף, בכל יום, ילדים שיבחרו בכך יכולים לצאת ללימודי חוץ בין 10:30 ל-13:00. המרחב הפתוח מזמן למידה מסוג אחר, מושאי מחקר, פיתוח מיומנויות והוויה שונים מהמרחב הבנוי. הלמידה בחוץ כוללת מעגלי שיחה, הכנה אוכל במשותף, שיעורי אמנות טבע תנועה ועוד ועוד.

למידה רב גילאית

רב גילאיות מאפשרת לפעול כקהילה לומדת. קהילה מגוונת וגדולה המאפשרת לכל ילד קשת רחבה של תחומי לימוד ומרחב חברתי רחב. 

הלמידה הרב גילאית דומה למרחבי הלמידה קיימים בעולם מחוץ לבית הספר ומעניקה לילדים מיומנויות תקשורת, העצמה וחיזוק הביטחון העצמי.

רב גילאיות

החניכה הדמוקרטית ברותם מכיתה א׳ עד כיתה ח׳

דמוקרטיה הינה ערך ושפה שבכל גיל ושלב בהתפתחות ניתן לפגוש אותה באופן שונה ונוסף. ברותם החשיבה על דמוקרטיה היא רחבה ומתחילה קודם וראשית לכל בכבוד האדם שוויון וחירותו. מהם כבוד שוויון וחירות, הן שאלות שאפשר לחקור באופנים רבים.

בתרגום הבסיסי ביותר שלהם ברותם, מדובר בשוויון הערך של נקודות המבט והשותפים לעשייה החינוכית בין אם הם ילדים ובין אם הם מבוגרים, צעירים או בוגרים. הזכות להשפיע על ידי הצעות חוק, השתתפות בדיונים חינוכיים הקשורים בפעילות בית הספר ועוד.

בכל שכבת גיל – בית, החינוך לדמוקרטיה מקבל דגש אחר.

כל שכבת גיל מסתכלת על השכבה הבאה אחריה ולומדת ממנה מה הצעד הבא בהתפתחות. קיומן של כל שכבות הגיל באותו מרחב למידה הכרחי בכדי לאפשר את מסלול החניכה כולו.

 

בבית הצעיר – כיתות א-ג 

ההתמקדות בחניכה הדמוקרטית היא ביכולת לדיאלוג, הקשבה בין חברים וילדים בכיתה ופתרון קונפליקטים באמצעות גישור. היכולת לדיאלוג, להקשבה, כאשר מתפתחת בגיל צעיר היא המפתח ליכולת הכלה רגשית של נקודות מבט השונות מאלו שלי. היכולת לא לפחד ממה שזר או שונה ממני, והיכולת לפתור קונפליקט או מריבה עם חבר באמצעות דיאלוג היא כלי ראשון בחינוך הדמוקרטי ברותם ובבית הצעיר מושם עליו דגש רב.

בנוסף לחניכה לדיאלוג וגישור מוזמנים ילדי הבית הצעיר להשתתף בוועדות מסוימות של בית הספר ולחוות את השותפות של העשייה והיוזמה שמתרחשות בקהילה הבית ספרית.

 

בבית המרכזי – כיתות ד-ו

החניכה לדמוקטיה מעמיקה על ידי חופש בחירה גדול יותר במקצועות הלימוד, ניהול הזמן ותחומי העניין בבית הספר. הבחירה מעמידה אותי בפני מספר אפשרויות, והחופש להכריע בניהן מפגיש אותי עם אחריות. היכולת לבחור בין תחומים שונים, לזהות כיצד אני בוחר, מאיפה בתוכי אני בוחר, וכיצד לשנות בחירה במידה והיא אינה משקפת עוד את מה שנכון לי, היא ההיבט המרכזי בחניכה לדמוקרטיה של הבית המרכזי. החניכה לבחירה דורשת מן התלמיד אחריות גדולה יותר על ניהול הזמן שלו בבית הספר, על הגשמת המטרות והיעדים שלו מאחורי מערכת הלימודים שהוא בונה ואת כל אלו מלווים החונכים. האם אני מוותר לעצמי כי קשה ובוחר בקל? האם אני אמיץ מספיק לבחור משהו שלא כולם עושים ולהתמיד בו, ועוד שאלות רבות שהחונך צריך לעזור לילד לחקור וללוות אותו בתוכן. בנוסף הילדים מוזמנים לקחת חלק בכל וועדות בית הספר ולהיות שותפים ליוזמה ויצירה

 

בחטיבה – ז-ח

 החינוך לדמוקרטיה בחטיבה מתגלם בניהול מערכות דמוקרטיות של בית הספר כגון האסיפה, יוזמות בית ספריות ותמיכה בבתים הצעירים בלימוד הדמוקרטי שהם נמצאים בו, אם בליווי המועצות ואם בהפעלות אחרות. כמו כן התלמידים לוקחים הובלה של ועדות שונות הפועלות בבית הספר. בחטיבה מעמיק הלימוד הדמוקרטי גם באמצעות שיעורים עיוניים בתחום, כגון פילוסופיה, ואזרחות. התלמיד ממשיך לממש בחירות בתחום הלימודים הבחירות דורשות עוד אחריות על ניהול הזמן, עם דגש גדול יותר על מימוש פרויקטים ולמידה עצמאית, כולל מערכות אישיות יותר המוחזקות על ידי התלמיד. החונכים מעבירים את התכנים ומלווים את המועצות והאספות ומעמיקים עם התלמידים דיאלוג בתחום.

גם כשיעברו התלמידים לתיכון אחר, יהיה ביכולתם להמשיך להתפתח כאזרחים דמוקרטיים.

בחטיבה הבוגרת (תיכון) אליה אנו שואפים להתפתח – החניכה לדמוקרטיה יוצאת מגבולות בית הספר, והתלמידים מעבירים את הלימוד הדמוקרטי במעגלי שיח ופעולות בבתי ספר אחרים ובקהילת הישוב. 

* חלוקת הבתים עשויה להשתנות בהתאם לצמיחת בית הספר.
  
בנוסף לבתים מתקיימת למידה בדרכים הבאות:

  • קבוצות למידה לפי רמה (ולאו דווקא לפי שנתון) בעברית, חשבון ואנגלית. 
  • שיעורי ומרחבי בחירה רב שכבתיים. 
  • ילדים שמלמדים ילדים.
  • הפסקות ומשחקים משותפים, שגם הם מרחב למידה משמעותי.

חונכות

לכל בית צוות של חונכים (מונח המקביל ל‘מחנכים') המלווים את הבית ברמה הקבוצתית והאישית. בתחילת כל שנה בוחר התלמיד את החונך שילווה אותו לאורך השנה. החונך מלווה את התלמיד בבניית המערכת, בליווי לימודי וחברתי, ובכל נושא אחר. החונך פוגש את התלמיד בתחילת יום ובסופו.
החונך לתלמידי כיתה א׳ נבחר על ידי צוות בית הספר.

קבוצת חונכות של חונך מסויים יכולה לכלול ילדים משכבות גיל שונות. חשוב לנו יחס חניכה שמאפשר אינטימיות ולכן קבוצת החונכות לא תעלה על חמישה עשר ילדים לחונך.

 

בחירת מערכת ומקצועות הלימוד

תכני שיעורי הבחירה נקבעים על ידי הצוות החינוכי. 

שיקולים מרכזיים בבחירת מקצועות אלה:  

  • מתן מענה ל-7 האינטליגנציות על-פי הווארד גרדנר: לשונית, לוגית-מתמטית, מרחבית, מוזיקלית, גופנית-תנועתית, בין-אישית, תוך-אישית.
  • תחומי העניין והידע של צוות ההוראה.
  • רצונות הילדים לפי תקשורת שוטפת עם החונכים או לפי סקר.
  • יש אפשרות להורה להתנדב בהעברת שיעור בתחום הידע שלו.

חשבון ועברית הם לימודי חובה. הלמידה במקצועות אלה מתקיימת בקבוצות בהתאם לרמה, יכולת, סגנון הלמידה, וקצב ההתקדמות, ולאו דוקא בהתאם לגיל, על מנת ליצור התאמה מדויקת עד כמה שניתן לצרכי הילדים. ההחלטה על קבוצות הלמידה נעשית על ידי הצוות החינוכי.

 

בניית מערכת שעות אישית 

מערכת השעות נבנית על ידי כל תלמיד, בליווי החונך האישי.
שנת הלימודים נחלקת לשניים. בתחילת כל מחצית הילדים מתנסים בשיעורים חדשים במשך תקופה של שבועיים. לאחר מכן יושב כל תלמיד עם החונך ומרכיב מערכת שעות אישית לפי בחירתו. 

מערכת השעות וחוברת הקורסים נשלחת להורים כדי שיוכלו להיות שותפים לבחירה של ילדיהם.
מערכת השעות מורכבת משיעורי חובה, משיעורי בחירה, וזמן חופשי. 

בזמן חופשי ניתן לשהות במרחבי למידה, במועדון הבית או בחצר.
 

 

שינוי מערכת במהלך שנת הלימודים

מרגע שתלמיד בחר מערכת חצי שנתית הוא מחויב לבחירתו בהתאם להסכמי השיעור. 

במידה ותלמיד מבקש לשנות את מערכת הלימודים במהלך המחצית ייערך שיח משותף לילד, למורה ולחונך.

מערכות שעות לדוגמה

כיתה א׳

מערכת שעות עם אפשרויות בחירה

הבית הצעיר

הבית המרכזי

מערכת שעות של הבית המרכזי

הבית הבוגר

מערכת שעות עם אפשרויות בחירה

הערכה

בבית ספר רותם אין מבחנים או דרכי הערכה כמותיות.

הערכה ומעקב שוטף אחר התקדמות התלמיד מתבצעים על ידי המורים המקצועיים.

נערכים עדכונים שוטפים של החונכים, אשר נמצאים בקשר עם הורי התלמיד.

באמצע השנה מתקיימת פגישה בהשתתפות החונך, התלמיד וההורה. את הפגישה מכינים החונך והתלמיד יחד. מטרות הפגישה: לעדכן את הורי התלמיד במצב החברתי, הריגשי והלימודי של התלמיד וקביעת מטרות להמשך.

בסוף שנת הלימודים יושב כל מורה מקצועי עם כל אחד מתלמידיו, על מנת לכתוב הערכה מילולית על התקדמות התלמיד במהלך השנה. ההערכה משלבת משוב הדדי של התלמיד למורה ושל המורה לתלמיד, כמו גם משוב אישי של התלמיד בהכוונת המורה. דפי ההערכה נאספים לתעודה כרוכה הניתנת לתלמיד בסוף השנה.

קבלת תלמידים חדשים

ככלל, בית ספר רותם פתוח לכל ילד שירצה ללמוד בו.

גם ההורים לומדים דברים חדשים: החינוך בבית הספר שונה ממה שאנחנו כהורים חווינו, ולכן הכניסה לבית הספר כרוכה בלמידה חדשה. מנסיון העבר עולים לא פעם קשיים בעקבות פערים בציפיות בין ההורים ובין השיטה החינוכית הדמוקרטית ולכן אנו רואים את הלמידה של ההורים כחשובה ביותר לתהליך הכניסה לבית הספר.

מושגי מעטפת

אסיפה

פעם בשבוע מתקיימת בבית הספר אסיפה בית ספרית של כלל התלמידים והצוות. האסיפה היא המקום שבו ניתן להעלות חוקים לדיון ולהצבעה. 

ועדת אסיפה, המורכבת מנציגי הבית הבוגר ומורה מלווה, מרכזת את הנושאים לדיון ואחראית על סדר הדיבור. 

באמצעות האסיפה נקבעים חוקים הבונים את חיי בית הספר, ותוך כדי נלמדים ערכים מרכזיים כגון הקשבה וכבוד לזולת, כיבוד הבחירה החופשית, תרבות דיון ועוד.

מועצה

המועצה פועלת כמנגנון לגישור מחלוקות בתוך בית הספר. המועצה מורכבת מצוות מתחלף של תלמידים עם מורה מלווה, ואליה מועלים נושאים במחלוקת הדורשים גישור. נושאים אלה עשויים להיות ריבים או ויכוחים בין תלמידים, מחלוקת בין תלמידים למורים וכו׳. 

גבולות

על פי רוח בית הספר אנו שואפים לפתור מחלוקות בשיח משותף. יחד עם זאת, כאשר נחצים גבולות של אלימות ופגיעה באדם או ברכוש, בית הספר יפעל באופן מיידי באמצעות זימון הורים ו/או השעיה מבית הספר, בהתאם להתרחשות. 

הקו האדום של בית הספר הוא אלימות ללא דיאלוג – מצב שבו התלמיד אלים ואי אפשר לדבר איתו. אז בסמכותו של כל מבוגר בבית הספר להחזיר את הילד לביתו בתיאום עם הוריו. 

מרחב הלמידה

מרחבי הלמידה אינם בהכרח כיתה עם שולחן וכיסאות. מרחב הלמידה נועד לייצר גירוי של דמיון וחשיבה ולאפשר למידה בעלת ערך. שיעור יכול להתקיים בחצר או במרחב פתוח בישוב.  מרחב בית הספר מייצר תחושת ביתיות, לכל ילד יש מקום לשים את חפציו, ומקום נעים לשהות בו מלבד הכיסא בכיתה.

טבע

בית הספר מדגיש חיבור לטבע. חלק גדול מהתלמידים הם בוגרי גן יער ואנו שואפים ליצור קו המשכי. בבית הספר קיימים שיעורי טבע ומיטיבי לכת לכל הגילאים, הבית הצעיר מקיים יום לימודים קבוע בחורשה, וטיולים מתקיימים מספר פעמים בשנה.