ילדים ומורה עומדים בראש דיונה לקראת ריצה למטה

חזון בית ספר רותם

  • בית ספר רותם פועל ברוח החינוך הדמוקרטי.
  • אנו דוגלים בהתפתחות אישית וחברתית של התלמיד באווירה חיובית.
  • אנו מכירים בזכותו של כל אדם לחיות על פי בחירתו ואמונתו, ומתנהלים בשוויון תוך כבוד הדדי, דיאלוג ולקיחת אחריות.
  • אנו מאפשרים לתלמיד לחוות את המציאות כרב-גונית, ומעודד את התלמיד לברר את מטרותיו האותנטיות תוך פיתוח יכולות להשיג את מטרותיו. 
  • אנו שמים דגש על רגישות לסביבה, שותפות קהילתית ומעורבות חברתית.

ערכי ליבה

כבוד 

שמירה על כבודו של כל אדם, הכרה בערך העצמי ובערך הזולת.

חירות 

זכותו של אדם לחיות ולפעול לפי דרכו תוך שמירה על זכויות הזולת בחברה ובסביבה.

שוויון

כל בני האדם שווים בערכם; כל חברי הקהילה [תלמידים, אנשי צוות והורים] שווים בפני חוקי בית הספר.

יחס לזולת

אחווה, רגישות, אמפתיה, עזרה הדדית, הגינות ואחריות חברתית.

סובלנות ופלורליזם

הנכונות לקבל את השונות של כל פרט והזכות השווה של כל אדם לבטא את ייחודיותו.

אחריות

ההבנה שכל חברי הקהילה אחראים ומסוגלים להשפיע על עולמם הפנימי והחיצוני.

דיאלוג

התקשורת בין חברי הקהילה  מבוססת על כבוד הדדי ושוויון ומתוך הקשבה, פתיחות וכנות. 

עץ החינוך הדמוקרטי